ПАПКА №1 (ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ)

Конституція України [28.06.1996];
Кодекс цивільного захисту України [Прийняття – 02.10.2012, введення в дію – 01.07.2013]
Закон України „ Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24. 02. 1994р. № 4004
Закон України „ Про боротьбу з тероризмом” від 20. 03. 2003р. № 638 – IV
Закон України „ Про пожежну безпеку” від 17. 12. 1993р. № 3745
Закон України „ Про охорону дитинства” від26. 04. 2001р. № 2402
Закон України „ Про дошкільну освіту” від 11. 07. 2001р. № 2628.

ПАПКА № 1 (КЕРІВНІ ДОКУМЕНТИ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ)

Постанова Кабінету Міністрів України № 443 від 26.06.2013 “Прозатвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту”
Постанова Кабінету Міністрів України № 444 від 26.06.2013 “Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях”
Постанова Кабінету Міністрів України № 616 від 21.09.2013 “Про затвердження Положення про добровільні формування цивільного захисту”
Постанова Кабінету Міністрів України № 787 від 26.06.2013 “Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту”
Постанова Кабінету Міністрів України № 819 від 23.10.2013 “Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту”
Постанова Кабінету Міністрів України № 841 від 30.10.2013 “Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характер”
Постанова Кабінету Міністрів України № 6 від 09.01.2014 “Про затвердження переліку об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту”
Постанова Кабінету Міністрів України № 11 від 09.01.2014 “Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту”

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р.№ 493 «Про затвердження критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику від провадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю).

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту». від 19 серпня 2002 р. N1200.

Наказ МНС України №96 від 28 грудня 2010 року «Про затвердження Примірного переліку документів з питань цивільного захисту».

Наказ МВС України №934 від 11 вересня 2014 року «Про затвердження Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту».

ПАПКА №5 (ДОКУМЕНТИ ПІДГОТОВКИ З ПИТАНЬ ЦЗ)

  1. Підсумковий наказ з питань цивільного захисту.
  2. План основних заходів з підготовки органів управління та сил цивільного захисту навчального закладу.
  3. Тематичний план підготовки керівного, командно-начальницького та особового складу формувань навчального закладу.
  4. Розклад занять з питань цивільного захисту .
  5. Журнал обліку занять з питань цивільного захисту.