ЗВІТИ ЗА 2018 РІК

Баланс станом на 01.01.2019р. Звіт про фінансові результати за 2018р. Звіт про рух грошових коштів за 2018р. Звіт про власний капітал за 2018р.